Home

Welkom bij de Stichting Open Spraaktechnologie. De stichting stelt zich ten doel om hoogwaardige Nederlandse spraaktechnologie ter beschikking te stellen aan de Nederlandse onderzoeksgemeenschap, non-profit instellingen en geïnteresseerde derde partijen ten behoeve van het stimuleren van onderzoek en innovatie rond spraaktechnologie en het gebruik ervan. Met ter beschikking stellen wordt bedoeld:

  1. het beheren van aan deelnemende universiteiten (mede) ontwikkelde Nederlandse, open-source spraaktechnologie zodat onderzoekers en andere geïnteresseerden toegang hebben tot de technologie (de software en modellen),
  2. het stimuleren van doorontwikkeling van de technologie,
  3. het faciliteren van laagdrempelige gebruik van de technologie via diensten voor niet-commercieel gebruik bij publieke instellingen zoals archieven, publieke omroepen, overheidsinstellingen, universiteiten en hogescholen, en andere instellingen zonder winstoogmerk.

Nieuwste blogs

Verbeteren spraakherkenning voor het medische domein

In de medische praktijk komt het regelmatig voor dat patiënten het juiste medicijngebruik niet altijd goed lijken te begrijpen. Om onbedoeld medicijngebruik te voorkomen, moeten we de toekenning van betekenis aan medicijnen beter begrijpen. Om hier onderzoek naar te doen worden opnames en transcripties van patiënten- consultaties gemaakt en geanalyseerd. Om dit onderzoek te ondersteunen…

Drongo Talenfestival

We zijn vandaag op het Drongo2019 Talenfestival in Nijmegen waar je de Nederlandse Open Spraakherkenning zelf kunt testen. Ook kun je zien hoe spraakherkenning kan helpen bij het zoeken door grote radio- en televisiecollecties zoals die van @beeldengeluid in de @mediasuite_nl  

Stichting Open Spraaktechnologie opgericht

10 mei 2019 werd om 9:22 met het zetten van onze handtekeningen (Roeland, Henk, Khiet, Louis, Antal en Arjan) en die van de notaris, de Stichting Open Spraaktechnologie (SOS) formeel in Nijmegen opgericht (zie foto). De doelstellingen van de stichting zijn: Het ter beschikking stellen voor de lange termijn van hoogwaardige spraaktechnologie, primair voor de…