Home

Welkom bij de Stichting Open Spraaktechnologie. De stichting stelt zich ten doel om hoogwaardige Nederlandse spraaktechnologie ter beschikking te stellen aan de Nederlandse onderzoeksgemeenschap, non-profit instellingen en geïnteresseerde derde partijen ten behoeve van het stimuleren van onderzoek en innovatie rond spraaktechnologie en het gebruik ervan. Met ter beschikking stellen wordt bedoeld:

  1. het beheren van aan deelnemende universiteiten (mede) ontwikkelde Nederlandse, open-source spraaktechnologie zodat onderzoekers en andere geïnteresseerden toegang hebben tot de technologie (de software en modellen),
  2. het stimuleren van doorontwikkeling van de technologie,
  3. het faciliteren van laagdrempelige gebruik van de technologie via diensten voor niet-commercieel gebruik bij publieke instellingen zoals archieven, publieke omroepen, overheidsinstellingen, universiteiten en hogescholen, en andere instellingen zonder winstoogmerk.

Nieuwste blogs

Werelddag van de stem: spraakherkenning voor zoeken in archieven

In het kader van Werelddag van de Stem, vandaag 16 april 2021, doen we in samenwerking met AVA_net verslag over de toepassing van spraakherkenning in audiovisuele archieven. Na een korte terugblik op de geschiedenis van ‘zoeken in spraak’ in Nederland, laten we zien hoe spraakherkenning al intensief gebruikt wordt door onderzoekers die archieven raadplegen, zoals…

New Board Member: Matt Coler

The SOS welcomes Matt Coler as our newest Board Member! After earning his Ph.D. at the Free University Amsterdam in 2010, Matt transitioned to the private sector working at a tech start-up focusing on audition and AI. Five years later, he returned to academia when he accepted a position at the interdisciplinary Faculty Campus Fryslân…

The SpeechBrain Toolkit

There is an interesting and completely open source initiative called the “SpeechBrain Toolkit“. Somehow it was not on our radar, even if they’ve been around for a couple years already. So we maybe it is useful to share an overview of this project here, too. In a nutshell, the goal is: … create a single, flexible, and user-friendly toolkit…