Home

Welkom bij de Stichting Open Spraaktechnologie. De stichting stelt zich ten doel om hoogwaardige Nederlandse spraaktechnologie ter beschikking te stellen aan de Nederlandse onderzoeksgemeenschap, non-profit instellingen en geïnteresseerde derde partijen ten behoeve van het stimuleren van onderzoek en innovatie rond spraaktechnologie en het gebruik ervan. Met ter beschikking stellen wordt bedoeld:

  1. het beheren van aan deelnemende universiteiten (mede) ontwikkelde Nederlandse, open-source spraaktechnologie zodat onderzoekers en andere geïnteresseerden toegang hebben tot de technologie (de software en modellen),
  2. het stimuleren van doorontwikkeling van de technologie,
  3. het faciliteren van laagdrempelige gebruik van de technologie via diensten voor niet-commercieel gebruik bij publieke instellingen zoals archieven, publieke omroepen, overheidsinstellingen, universiteiten en hogescholen, en andere instellingen zonder winstoogmerk.

Nieuwste blogs

1st Dutch Speech Technology Day

The 1st Dutch Speech Tech Day will be at Netherlands Institute for Sound and Vision on Monday 20th of February. It connects students, researchers, developers and users of speech technology in the Netherlands. It is an opportunity for participants to learn about the cutting-edge in this field, get informed about new developments, and build networks…

Werelddag van de stem: spraakherkenning voor zoeken in archieven

In het kader van Werelddag van de Stem, vandaag 16 april 2021, doen we in samenwerking met AVA_net verslag over de toepassing van spraakherkenning in audiovisuele archieven. Na een korte terugblik op de geschiedenis van ‘zoeken in spraak’ in Nederland, laten we zien hoe spraakherkenning al intensief gebruikt wordt door onderzoekers die archieven raadplegen, zoals…

New Board Member: Matt Coler

The SOS welcomes Matt Coler as our newest Board Member! After earning his Ph.D. at the Free University Amsterdam in 2010, Matt transitioned to the private sector working at a tech start-up focusing on audition and AI. Five years later, he returned to academia when he accepted a position at the interdisciplinary Faculty Campus Fryslân…