ANBI-gegevens

De Stichting Open Spraaktechnologie heeft vanaf 20 mei 2020 de status van ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De verstrekking van informatie door goede doelen via internet is per ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

De naam van de instelling
Stichting Open Spraaktechnologie

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer
860031354

Postadres
Zesakkers 2108
6605 TG Wijchen

Bezoekadres
Erasmusplein 1
6525 HT  Nijmegen

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI
De stichting stelt zich ten doel om hoogwaardige Nederlandse spraaktechnologie ter beschikking te stellen aan de Nederlandse onderzoeksgemeenschap, non-profit instellingen en geïnteresseerde derde partijen ten behoeve van het stimuleren van onderzoek en innovatie rond spraaktechnologie en het gebruik ervan.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

 • Open source software beschikbaar stellen in Githubs
 • Demoservers inrichten voor:
  • automatische spraakherkenning voor het Nederlands en Engels
  • grafeem-foneem-conversie
  • forced alignment voor het Nederlands en Engels
  • sprekerdiarisatie
  • sprekerherkenning
 • Naamsbekendheid vergroten via website, folders, en deelname aan bijeenkomsten op het gebied van taal- en spraaktechnologie

Statutair vastgelegde bestuursfuncties
Voorzitter, secretaris en penningmeester

Namen van de bestuurders
De namen van de bestuurders van de Stichting Open Spraaktechnologie zijn op deze pagina te vinden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het jaar 2019 is besteed aan het oprichten van de stichting, het opstellen van beleidsdoelen, en het werven van donaties. In 2020 hebben we onze bekendheid en ons netwerk vergroot, en de eerste materialen beschikbaar gemaakt. Zie hier.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Inkomsten
De stichting verwerft haar inkomsten uit donaties.

Financiële verantwoording
In de financiële jaarrekening is de financiële verantwoording van de Stichting Open Spraaktechnologie te vinden.

Oprichting SOS in Nijmegen
De stichting Open Spraaktechnologie is in 2019 opgericht door onderzoekers Taal- en Spraaktechnologie van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen

%d bloggers liken dit: