Over

De stichting Open Spraaktechnologie is in 2019 opgericht door onderzoekers Taal- en Spraaktechnologie van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen. De stichting stelt zich ten doel om voor de lange termijn hoogwaardige spraaktechnologie, primair voor de Nederlandse taal, ter beschikking te stellen aan de onderzoeksgemeenschap, non-profit instellingen en geïnteresseerde derde partijen ten behoeve van het stimuleren van onderzoek en innovatie rond spraaktechnologie en het gebruik ervan. Zij wil in Nederland hiervoor het centrale aanspreekpunt zijn.

Met ter beschikking stellen wordt bedoeld

(i) het beheren van door deelnemende partijen(mede) ontwikkelde Nederlandse, open-source spraaktechnologie zodat onderzoekers en andere geïnteresseerden toegang hebben tot de technologie (de broncode en modellen),

(ii) de doorontwikkeling van de technologie en het stimuleren daarvan,

(iii) het faciliteren van laagdrempelig en grootschalig gebruik van de technologie via diensten voor niet-commerciële  doeleinden bij publieke instellingen zoals archieven, publieke omroepen, overheidsinstellingen, universiteiten en hogescholen en andere instellingen zonder winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door, in samenwerking met participerende universiteiten en instellingen, fondsen te werven ten behoeve van het aanstellen van onderzoekers en/of experts voor
(a) beheer,
(b) doorontwikkeling,
(c) open-source beschikbaarstelling van de software en de diensten.

Oprichting SOS in Nijmegen
De stichting Open Spraaktechnologie is in 2019 opgericht door onderzoekers Taal- en Spraaktechnologie van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen

Deze fondsen kunnen bestaan uit ondersteunende financiering of projectfinanciering (onderzoek en ontwikkeling).  

%d bloggers liken dit: