Over

De stichting Open Spraaktechnologie is in 2019 opgericht door onderzoekers Taal- en Spraaktechnologie van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen. De stichting stelt zich ten doel om voor de lange termijn hoogwaardige spraaktechnologie, primair voor de Nederlandse taal, ter beschikking te stellen aan de onderzoeksgemeenschap, non-profit instellingen en geïnteresseerde derde partijen ten behoeve van het stimuleren van onderzoek en innovatie rond spraaktechnologie en het gebruik ervan. Zij wil in Nederland hiervoor het centrale aanspreekpunt zijn.

Met ter beschikking stellen wordt bedoeld

(i) het beheren van door deelnemende partijen(mede) ontwikkelde Nederlandse, open-source spraaktechnologie zodat onderzoekers en andere geïnteresseerden toegang hebben tot de technologie (de broncode en modellen),

(ii) de doorontwikkeling van de technologie en het stimuleren daarvan,

(iii) het faciliteren van laagdrempelig en grootschalig gebruik van de technologie via diensten voor niet-commerciële  doeleinden bij publieke instellingen zoals archieven, publieke omroepen, overheidsinstellingen, universiteiten en hogescholen en andere instellingen zonder winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door, in samenwerking met participerende universiteiten en instellingen, fondsen te werven ten behoeve van het aanstellen van onderzoekers en/of experts voor
(a) beheer,
(b) doorontwikkeling,
(c) open-source beschikbaarstelling van de software en de diensten.

Oprichting SOS in Nijmegen
De stichting Open Spraaktechnologie is in 2019 opgericht door onderzoekers Taal- en Spraaktechnologie van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen

Deze fondsen kunnen bestaan uit ondersteunende financiering of projectfinanciering (onderzoek en ontwikkeling).  

Colofon

Oprichtingsdatum:  10-mei-2019
 KvK: 74801260
 BTW: 
 Bank: NL28 TRIO 0379 687 216  (Triodos Bank)
 Contact:roeland.ordelman@utwente.nl
 Adres:Stichting Open Spraaktechnologie
Zesakkers 2108
6605 TG Wijchen

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Open Spraaktechnologie bestaat uit de volgende onderzoekers Taal- en Spraaktechnologie:

Roeland Ordelman

(Voorzitter)

Senior onderzoeker Conversational Interaction aan de Universiteit Twente; Adviseur Technologie bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid; CTO CLARIAH.

✉ rordelman (at) beeldengeluid.nl
☏ +31 6 51 1998 05

Roeland Ordelman

Khiet Truong

(Secretaris)

Assistant Professor Human Media Interaction group, Universiteit Twente, Enschede.

✉ k.p.truong (at) utwente.nl

Khiet Truong

Henk van den Heuvel

(Penningmeester)

Directeur van het Centre for Language and Speech Technology (CLST) aan de Radboud Universiteit, en hoofd van het Humanities Lab van de Letterenfaculteit.

✉ henk.vandenheuvel (at) ru.nl

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Henk van den Heuvel

Antal van den Bosch

Professor of Language, Communication and Computation aan de Universiteit Utrecht

✉ a.p.j.vandenbosch@uu.nl

Antal van den Bosch

Louis ten Bosch

Senior onderzoeker, Radboud Universiteit Nijmegen
✉ louis.tenbosch (at) ru.nl

Louis ten Bosch

Matt Coler

UHD Rijksuniversiteit Groningen, Campus Fryslân
✉ m.coler (at) rug.nl

Arjan van Hessen

Senior onderzoeker, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Telecats


✉ a.j.vanhessen (at) utwente.nl

Arjan van Hessen

Odette Scharenborg

Universitair hoofddocent en Delft Technology Fellow, Technische Universiteit Delft


✉ o.e.scharenborg (at) tudelft.nl

Odette Scharenborg
%d bloggers liken dit: